Sajenje dreves

Sajenje dreves

Sajenje drevesa se zdi preprosto opravilo, kljub vsemu pa je potrebno pri tem paziti saj je od dobrega sajenja in seveda oskrbe v prvem letu po zasaditvi, v veliki meri odvisno dobro uspevanje drevesa. Za sajenje imamo določena splošna navodila, ki so se razvila iz praktičnih izkušenj. Tehnika saditve je odvisna tudi od: vrste sadike (sadika na golih koreninah, sadika v bali iz drevesnice, sadika v loncu), od časa saditve (pomlad, poletje, jesen) oz. možnosti namakanja in od vrste tal (peščena odcedna tla, težka ilovnata tla ...). Izbrati moramo drevesne vrste, ki so prilagojene rastišču kamor jih zasajamo, ali pa moramo rastiščne razmere v določeni meri prilagoditi zahtevam izbrane drevesne vrste (ustrezen substrat, namakanje, zasenčenje, ipd.). Pravilno posajeno drevo bo vsekakor bolj tolerantno na spremenljive razmere in mnogo manj občutljivo. V splošnem je najboljši čas za sajenje rastlin jesen ali zgodnja pomlad, ko so rastline še v mirovanju in je šok zaradi presaditve najmanjši. Sadike vzgojene v loncih pa se lahko uspešno sadi tudi preko poletja, če seveda ne pozabimo na zalivanje.

POSTOPEK

Nekaj pomembnih opomb pred začetkom sajenja:
- izbira ustrezne drevesne vrste in dobrega sadilnega materiala
- zaščita sadik med transportom, predvsem golih korenin, debla pa tudi krošnje pred mehanskimi poškodbami, vetrom in močnim soncem (rastline so še posebej občutljive spomladi, ko se že začne rast)
- če imamo rastline z golimi koreninami, je dobro, da sadilne jame pripravimo že predhodno in se lahko takoj začne s sajenjem.

1. Sadilna jama: izkopljemo sadilno jamo, ki je vsaj dva do trikrat širša kot je koreninski sistem sadike in enako globoka. Običajno se v težkih in slabo odcednih tleh izkoplje nekoliko globjo sadilno jamo, da se pripravi ustrezno drenažo in doda ustrezen substrat.

2. Če bomo drevesu namestili oporo, je potrebno zabiti v jamo sadilni kol pred sajenjem, da se kasneje ne poškoduje korenin.

3. Najugodneje za drevo je, da se sadika posadi tako globoko kot je rasla v drevesnici. Če je sadika v loncu, lahko ob odstranitvi lonca preverimo kakšen je koreninski sistem sadike. Sadike, ki imajo slabšo koreninsko grudo imajo v loncu nad koreninsko grudo še precej odvečnega substrata, ki ga je najbolje odstranit oz. dodati na dno sadilne jame. Če so tla kamor sadimo dobra, postavimo sadiko iz lonca neposredno v sadilno jamo, običajno pa se doda na dno sadilne jame ustrezen substrat. Ko postavimo drevo v sadilno jamo, lahko s pomočjo ravne palice ali kar s pomočjo ročaja lopate preverimo, ali je globina sajenja prava.

4. Razprostremo korenine pri sajenju sadik z golimi koreninami ali prepletene korenine ki krožijo pri rastlinah v loncih. Če ima sadika v loncu dobro razvito koreninsko grudo, krožeče in prepletene korenine razrahljamo oz. po potrebi tudi odstranimo.

5. Ko sadiko poravnamo, dodajamo substrat, ki ga ob robovih in po vrhu rahlo potlačimo, da se sprime s koreninsko grudo. Običajno nasujemo v območje sadilne jame nekoliko več substarta oz. zemlje, saj se ta kasneje še posede.

6. Sadiko privežemo na oporo s plastično ali gumasto vezjo. Opora ostane ob rastlini le prvo leto ali dve, dokler se rastlina ne vraste, kasneje jo lahko odstranimo.

7. V območju sadilne jame lahko pustimo nekoliko višji rob iz nasutega substrata in/ali zastirke, ki služi kot usmerjevalec vode h koreninam. Najugodnejša zastirka je lubje v debelini okrog 5 cm. To zadržuje vlago v tleh in preprečuje razvoj plevelov.

8. Ko je drevo posajeno, odstranimo še morebitne poškodovane ali suhe veje, odrežemo tudi nepravilno rastoče veje in drevo temeljito zalijemo.

9. Za uspešno rast drevesa je potrebno tudi vzdrževanje: predvsem zalivanje ali namakanje v času po sajenju in preko poletja, dognojevanje, obrezovanje, okopavanje ter zastiranje tal.

POVPRAŠEVANJE

Pošljite nam sporočilo in z veseljem Vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času!