Zimska opravila v sadovnjaku

Zima je čas, ko so dnevi kratki in noči dolge, pade tudi dnevna temperatura, narava se je počasi zavila v dolgo mirovanje, po rastni dobi. Tem razmeram, smo tudi prilagodili naša opravila v sadnem vrtu, ki kljub navidezni spokojnosti in mirovanju narave, ne smejo izostati.
V primeru, da smo že predhodno postorili vsa zastavljena dela v sadovnjaku, je zdaj zelo primeren čas, da se posvetimo zemeljskim opravilom, kot sta plitko rahljanje zemlje in gnojenje dreves z hlevskim gnojem. V primeru, da načrtujemo zasaditev novih dreves, lahko ta čas izkoristimo, za izkop sadilnih jam, kamor bomo spomladi posadili nove sadike sadnih dreves, prav tako pa je ta čas odličen za presajanje starejših dreves, saj zaradi faze mirovanja, ne prihaja do stresa zaradi presajanja. Na splošno je zimski čas, zelo primeren za različne ukrepe, s katerimi v sadovnjaku izboljšamo zemljo.
Najprimernejša, je srednje težka, dovolj vlažna in zračna zemlja, ki jo gnojimo z ustreznimi gnojili in primerno mehansko obdelujemo, saj nam le takšen način dela in tekstura zemlje, omogočata zanesljiv in kvaliteten pridelek. V primeru, da imamo težave z izrazito težko zemljo, lahko le to izboljšamo z dovozom hlevskega gnoja, komposta, šote, primerne so tudi zastirke organskega izvora. Težje zemlje so v primerjavi z lahkimi res bolj bogate z hranili, vendar so navadno tudi precej mokre, kar je posledica visokega deleža vlage v njih in se zato tudi zelo stlačijo, kar pa ne omogoča normalnega delovanje bakterij v tleh, zaradi pomanjkanja kisika. To težavo uspešno saniramo z dovozom druge kakovostne zemlje ali pa z dodajanjem drobnega peska, seveda, ko so tla primerno suha.
V sadovnjakih pa se pojavljajo tudi zelo lahka tla, ki so hitro suha, ne zadržujejo vode in so slabo rodovitna, vendar to zagato uspešno rešujemo z dovažanjem kakšne druge težje in bolj vlažne zemlje, taka tla čim manj mehansko obdelujemo, zelo priporočljivo je namakanje in redno dognojevanje.
Zelo pomemben ukrep je tudi zaščita sadnih dreves pred objedanjem divjadi, z ustreznimi zaščitnimi mrežami.